CIEPŁY MONTAŻ OKIEN

Czym jest "ciepły montaż" okien i czemu służy?

Celem "ciepłego montażu" okien jest maksymalne ograniczenie występowania takich niechcianych zjawisk jak zawilgocenie, pleśń i zagrzybienie jak widać to na poniższych zdjęciach, gdzie zastosowano tradycyjny monaż okien.

WAŻNE - PRZECZYTAJ

Ciepły montaż jest to montaż kompletny 3-warstwowy. Oprócz efektu termicznego zapobiega erozji warstwy izolacyjnej na styku okna z murem w postaci pianki poliuretanowej. Z powodu przedostawania się wilgoci z wewnątrz poprzez najsłabszy punkt, czyli połączenie okna z murem następuje zawilgocenie izolatora (pianki PU) i erozja tegoż połączenia, a w efekcie końcowym po kilku latach brak pianki i przemarzanie w glifie okiennym. Dodatkowo wilgotna pianka PU jest kolejnym mostkiem termicznym i powoduje kolejne straty ciepła, co w przypadku okien energooszczędnych nie ma sensu. Oszczędzając na profesjonalnym montażu nie ma najmniejszego sensu zakup okien o dobrym współczynniku przenikania ciepła, czyli okien energooszczędnych. U naszych zachodnich sąsiadów ciepły montaż jest jedynym właściwym i został usankcjonowany prawnie, a tradycyjny montaż jest niezgodny ze sztuką budowlaną.

Na czym polega ciepły montaż?

Ciepły montaż

cieply-montaz1

Dlaczego po złym montażu na oknach jest tyle pary?

Co jest przyczyną jej powstawania?

Odpowiedziale za to jest zjawisko zwane kondensacją pary wodnej.

Punkt rosy
- to temperatura, w której powietrze o określonej temperaturze wyjściowej i wilgotności względnej nie jest już w stanie przyjąć większej ilości wody.
– to maksymalna temperatura elementu budynku, na którym przy określonej temperaturze i wilgotności względnej powietrza będzie się kondensować para wodna.

kondensacja-pary-wodnej

tabela

Jak temu zapobiegać?

Należy przede wszystkim ograniczyć wytępowanie tzw. liniowych mostków termiczych.

mostek-termiczny

mostek-termiczny1

Aby maksymalnie ograniczyć występowanie tych niepożądanych efektów należy zastosować odpowiedni montaż tzw. ciepły montaż.

SKUTKI ZŁEGO MONTAŻU

okno-1

okno-2

okno-1

okno-2

Nasze usługi wymagają plików cookie. Korzystając z nich, zgadzasz się na używanie przez nas tych plików. Polityka cookies